Kedves vásárlóink, a www.gamisport.hu funkciója korlátozott


Membrán Gelanots

Gelanots je obchodní značka pro řadu vysoce funkčních textilních materiálů, které jsou určeny pro sportovní oblečení do nejnáročnějších povětrnostních podmínek. Tyto materiály velmi orginálním způsobem dokáží vyhovět protichůdným nárokům, které jsou na funkční oblečení kladeny :

1. pot musí být odváděn z povrchu pokožky abychom netrpěli pocitem vlhka

2. je potřeba zabránit kondenzaci par potu v oblečení a následnému prochladnutí

3. při dešti nesmí voda z venku proniknout přes svrchní vrstvu oděvu

4. důležitá je pružnost (strečovost) materiálu aby oděv co nejméně omezoval volnost pohybu

Výrobcem garantované parametry pro GELANOTS XP: paropropustnost minimálně 20 000 g H20/m2.24 hod nepromokavost minimálně 20 000 mm sloupce H20

Spojení zdánlivě neslučitelných vlastností, vysoké parametry a uživatelský komfort předurčuje Gelanots jako ideální materál pro použití ve všech outdoorových aktivitách, zimních sportech, pro běh, cyklistiku, vodní sporty atd.

Tomen Corporation je významná japonská textilní firma, která je výrobcem materiálu GELANOTS a majitelem této ochranné známky, a která trvale pracuje na jeho dalším vývoji a zlepšování funkčních vlastností. Mezi její zákazníky patří i řada velmi renomovaných výrobců sportovního a outdoorového oblečení pro evropský a především americký trh. Přesto se s komerční značkou GELANOTS lze setkat jen velmi sporadicky. Na rozdíl od jiných výrobců funkčních materiálů jako jsou např. GORE-TEX nebo SYMPATEX je obchodní strategie firmy Tomen Corporation zcela odlišná. Věnuje se totiž jen výrobě a vývoji a starost o obchodní značku nechává na svých odběratelích. Většina z těch velkých proto využila možnosti vytvořit si vlastní image a svůj komerční název pro tento materiál a tím i výhradní právo pro jeho používání.

Dvouvrstvý laminát - schéma

Tajemství vysoké paropropustnosti membrány Gelanots je ukryto v molekulární struktuře speciálního polyuretanu (PUR), ze kterého je vyrobena. Mezi jeho molekulami jsou poměrně velké mezery a vzájemné síly, kterými na sebe působí molekula PUR a vody jsou pro tuto funkci optimální. Při tělesné námaze se člověk potí a koncentrace páry pod jeho oděvem narůstá. Když se molekula odpařeného potu dostane do blízkosti membrány Gelanots, je vtažena mezi molekuly PUR a stává se dočasně její součástí. Tomu říkáme, že membrána je hydrofilní. Díky vyšším parciálním tlakům nasycené páry uvnitř oděvu a vyšší teplotě na vnitřní straně membrány je pak vodní pára plynule protlačována skrz membránu. Jedná se o stejně přirozený jev jako když voda stéká z vyššího místa na místo níže položené.

Zajímavá je vlastnost, pro kterou je Gelanots nazýván "chytrou membránou". Při intenzivním pohybu se nejen více potíme, ale roste i tělesná teplota. Vlivem vyšší teploty se molekuly PUR pohybují rychleji, vzdálenosti mezi nimi se zvětšují a schopnost propouštět páru úměrně narůstá.

Zvyšuje-li se dále intenzita fyzické zátěže nebo klesá-li venkovní teplota, odpařený pot na vnitřní straně membrány začne kondenzovat - membrána se zevnitř orosí. Tady paropropustná funkce u klasických membrán jako je PTFE končí - pokud zkondenzovaný pot vytvoří souvislý film, přestávají úplně dýchat. Ne však Gelanots. Jeho hydrofilní funkce dokáže i nyní vtahovat molekuly zkondenzované vody do své struktury a vylučovat je na vnější straně oděvu.

K mezní situaci dojde za deště, kdy je celá vnější strany oděvu pokryta vodou. Membrána PTFE má nyní zality všechny póry a její paropropustnost je nulová. V Gelanotsu parciální tlaky vodních par již také nic nezmohou, protože relativní vlhkost na obou stranách membrány je 100%. Co ale nepřestává účinkovat je rozdíl teplot. Molekuly PUR na vnitřní (teplejší) straně membrány se pohybují rychleji, vznikají tam větší mezimolekulární mezery a transport par stále (i když omezeně) probíhá.

Chceme-li paropropustnost různých membrán srovnávat, udáváme ji v gramech vodní páry, která projde plochou 1m2 za 24 hodin. Měření provádějí mezinárodně uznávané autorizované zkušebny při laboratorních podmínkách přesně definovaných dle ISO. Jen takto získané výsledky lze považovat za objektivní a směrodatné. Pro membránu GELANOTS XP výrobce garantuje hodnotu minimálně 20 000 g / m2.24hod.

Další vývoj jde cestou snižování odporu proti průchodu páry u pojiva (lepidla), kterým se membrána laminuje k látce. Poslední výsledky naznačují, že se brzy dočkáme i garantovaných hodnot přes 35 000 g /m2. 24.hod.

Míra nepromokavosti membrány se zjišťuje zkouškou odolnosti proti tlaku vody. V průběhu této zkoušky se předepsaným způsobem pozvolna zvyšuje tlak pod membránou a zaznamená se hodnota, při níž se přes membránu protlačí první kapičky. Tlak vody se obyčejně přepočítává na výšku vodního sloupce, který by takový tlak způsobil a vyjadřuje se v milimetrech.

Klasické porézní membrány jako je PTFE sice dosahují za klidu určitých hodnot nepromokavosti. Vlivem nošení, ohýbání, natahování nebo nevhodným praním (kroucením) se póry v zatěžovaných místech roztáhnou, nepromokavost postupně klesá a po čase může docházet k promokání tak exponovaných míst jako jsou ramena pod popruhy batohu, lokty a kolena z vnitřní i vnější strany, ohyby u bot atd. Neporézní struktura membrány Gelanots je proto i zde velkou výhodou. Gelanots je kompaktní a velmi pružný a vlivem natahování při běžném používání nehrozí jakékoliv poškození membrány, které by mělo za následek snížení odolnosti proti tlaku.

Výrobce garantuje, že GELANOTS XP udrží tlak minimálně 20 000 mm vodního sloupce a tento údaj bude platit téměř nezměněn i po letech používání.

Je označení pro unikátní produkt firmy Tomen - neporezní hydrofilní membránu. Díky svým schopnostem je používána pro výrobu textilních materiálů pro sportovní oblečení (nejčastěji je nalaminována na rubovou stranu látky).

Membrány u funkčního sportovního oblečení obecně zajištují, že odpařený pot může procházet přes membránu ven a vnější vlhkost nepronikne dovnitř - jednoduše řečeno - aby se jejich potící se uživatel "nezapařil" a v dešti aby nepromokl.

Jako příklad tradiční oděvní membrány lze uvést materiály známé pod obchodní značkou GORE-TEX, princip jejíž funkce je v podstatě velmi jednoduchý: v této membráně z materiálu polytetrafluorethylen (PTFE) jsou mikroskopické póry, které jsou mnohem větší než samostatná molekula vody (vodní pára), ale přitom mnohem menší než nejmenší kapička vody. Vodní pára tedy přes mikropory prochází, ale kapalná voda již ne.

Membrána Gelanots XP se od klasické mikroporézní membrány liší zcela zásadně: je neporézní (nemá žádné póry) a přesto je její paropropustnost vynikající. Její vývoj jde rychle dopředu, již nyní dosahuje hodnot špičkových mikroporezních membrán a současně, díky své neporéznosti, nemá jejich nedostatky.

Hírlevél

A kedvezményekről és kiárusításokról e-mailben értesítünk. A feliratkozóknak különböző meglepetésekkel készülünk ;)